Sprawdź nasze certyfikaty Google Ads

#CERTYFIKACJA

Aktualna lista posiadanych przez nas certyfikatów Google Ads i Analytics:

Pamiętaj! Dzięki programowi certyfikacyjnemu oraz konieczności regularnego (corocznego) potwierdzania wiedzy, Google pokazuje, który ze specjalistów posiada aktualne umiejętności z zakresu promocji marek w systemie reklamowym. Jest to bardzo istotne przede wszystkim ze względu na liczbę zmian, każdego roku pojawiających się zarówno w interfejsie, jak i możliwościach reklamowych Google Ads.

Upewnij się, że dobrze wybrałeś fachowca, z którym podejmujesz współpracę!

Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

Certyfikat Google Ads z reklamy produktowej

Certyfikat Google Ads z pomiaru skuteczności reklam

Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

Certyfikat Google Ads z reklamy aplikacji

Certyfikat Google Ads z reklamy video

Kwalifikacja indywidualna Google Analytics

Zobacz mój profil
w systemie certyfikacyjnym Google Ads

NASI KLIENCI

Zaufali nam

Wśród naszych Klientów znalazły się zarówno lokalne przedsiębiorstwa z sektora SMB, jak i te o międzynarodowym profilu działalności. Oto niektóre z nich:
Piotr Jamroz
Certyfikowany specjalista Google Ads

#KONTAKT

Zapytaj certyfikowanego eksperta. Umów konsultację!

Chcesz, abyśmy poprowadzili Twoją kampanię Google Ads lub potrzebujesz doradztwa w zakresie promocji marki w Internecie? Zadzwoń do nas lub zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy do Ciebie!

Google Ads to system reklamowy Google, który pozwala na emitowanie reklam tekstowych, graficznych i video z wykorzystaniem wyszukiwarki tejże marki oraz tzw. sieci reklamowej. Z takiej formy promocji może skorzystać każdy – zarówno właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i wielkie korporacje. Niektórzy z nich uruchamiają kampanię samodzielnie, inni postanawiają zlecić jej wykonanie specjaliście. Skąd jednak możemy mieć pewność, że dana osoba wie co robi i będzie mądrze zarządzać naszym budżetem reklamowym w przypadku, kiedy zdecydujemy się na drugie rozwiązanie? By ułatwić wybór potencjalnym reklamodawcom, Google wprowadził system certyfikatów, które weryfikują poziom wiedzy danego fachowca.

Co
to jest certyfikat Google Ads

Certyfikat Google Ads jest
(zgodnie z definicją) profesjonalną akredytacją, oferowaną przez Google osobom,
które osiągnęły biegłość w podstawowych oraz zaawansowanych aspektach obsługi
powyższego systemu reklamowego. Posiadanie certyfikatu dowodzi, że dana osoba
została uznana za specjalistę w danej dziedzinie reklam online.

Ile
jest certyfikatów Google Ads

Aktualnie swoją wiedzę można potwierdzać poprzez zdobycie 5 różnych typów
certyfikatów. Pokrótce omówię każdy z nich.

Certyfikat
Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

Pierwszym etapem, od
którego swoją „przygodę” z GA zaczyna większość specjalistów, jest certyfikacja
z reklamy w sieci wyszukiwania. Poprzez przyznanie tego odznaczenia Google
potwierdza, że jego posiadacz:

Certyfikat reklama w sieci wyszukiwania w Google Ads
Rys. 1. Certyfikat reklama w sieci wyszukiwania w Google Ads

Test certyfikacyjny trwa
75 minut i składa się z 50 pytań. Aby został uznany za zdany, należy
odpowiedzieć poprawnie na minimum 80% pytań.

Certyfikat
Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

Powyższy certyfikat potwierdza
z kolei specjalizację z reklam kierowanych sieć reklamową Google. Posiadacz
tego zaświadczenia:

Certyfikat reklama w sieci reklamowej w Google Ads
Rys. 2. Certyfikat reklama w sieci reklamowej w Google Ads

Test potwierdzający
umiejętności zawiera 49 pytań i trwa 75 minut. Aby go zaliczyć, należy uzyskać
minimum 80% poprawnych odpowiedzi.

Certyfikat
z reklamy produktowej

Powyższa certyfikacja
świadczy o nabytych umiejętnościach z zakresu konfiguracji i prowadzenia
kampanii produktowych Google Ads (inaczej: Google Shopping). Poprzez przyznanie
tego certyfikatu Google potwierdza, że zdający:

Certyfikat reklama produktowa w Google Ads
Rys. 3. Certyfikat reklama produktowa w Google Ads

W tym przypadku również zdający
ma 75 minut na rozwiązanie testu, który w przypadku reklam produktowych składa
się z 46 pytań. Aby uzyskać „zaliczenie”, należy poprawnie odpowiedzieć na co
najmniej 80% z nich.

Certyfikat
Google Ads z reklamy wideo

Specjalista, który chce
udowodnić swoja wiedzę z zakresu kampanii wideo oraz YouTube, potwierdza tym
certyfikatem następujące umiejętności:

Certyfikat Google Ads z reklamy wideo
Rys. 4. Certyfikat Google Ads z reklamy wideo

Podobnie jak w przypadku
egzaminu z umiejętności dotyczących reklam w wyszukiwarce, test ten zawiera 50 zadań,
na których rozwiązanie zdający ma 75 minut. Jego wynik jest pozytywny, jeśli odpowiedź
na minimum 80% zawartych w nim pytań jest poprawna.

Certyfikat
Google Ads z pomiaru skuteczności reklamy

Najnowszym, a
jednocześnie najbardziej zaawansowanym egzaminem, jest test sprawdzający
umiejętności z zakresu analizy oraz skutecznej optymalizacji reklam. Poprzez
przyznanie go danej osobie zdającej, firma Google potwierdza, że:

Certyfikat Google Ads z pomiaru skuteczności reklamy
Rys. 5. Certyfikat Google Ads z pomiaru skuteczności reklamy

Podobnie jak w przypadku
dwóch wcześniej wymienionych testów egzaminacyjnych, „sprawdzian” ten trwa 75
minut i składa się z 50 pytań. Certyfikację uzyskuje się wówczas, kiedy udzieli
się poprawnej odpowiedzi na więcej niż 80% z nich.

Podsumowanie

Testy certyfikacyjne
Google może rozwiązywać każdy – podejście do tego rodzaju egzaminów jest
bezpłatne. Wystarczy posiadać konto Google i zarejestrować się w programie
Google – Skillshop.

Każdy, kto uzyskał wynik
pozytywny, otrzymuje możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej (bądź
wizytówce czy koncie LinkedIn) informacji o swojej certyfikacji. Potwierdzenie
umiejętności nie jest jednak bezterminowe i jeśli minął już rok od daty zaliczenia
danego egzaminu, a przy tym nie został on powtórzony (z uzyskaniem równie
wysokiego wyniku), należy bezzwłocznie usunąć informacje o posiadanych
kwalifikacjach.

Dzięki temu programowi (oraz
konieczności ciągłego weryfikowania, aktualizowania i potwierdzania zdobytej wiedzy)
Google pokazuje, który ze specjalistów posiada aktualne umiejętności z zakresu
promocji w tym autorskim systemie reklamowym. Jest to bardzo ważne głównie ze
względu na liczbę zmian, każdego roku zachodzących zarówno w samym interfejsie,
jak i możliwościach reklamowych Google Ads.